MarylaW Fashion Show

By Narvaga - October 05, 2012

There's no better way for spending friday than fighting with an illness, which is taking and will to do anything from me. Much tea with honey and aspirin has to get me out of bed, because I'm not going to give up during the weekend. Anyway the main subject of today's post is MarylaW's fashion show. There was a mannequin with an amazing dress on it, presenting the show.

Nie ma to jak spędzać piątek razem z chorobą, która odbiera mi chęć czegokolwiek. Dużo herbaty z miodem i polopiryna muszą postawić mnie na nogi, bo nie zamierzam poddawać się w weekend.
W każdym razie tematem dzisiejszego postu jest wczorajszy pokaz toruńskiej projektantki MaryliW.
Na głównych schodach Dworu Artusa stał manekin, a na nim przepiękna sukienka reklamująca pokaz, zachęcający wszystkich do wejścia dalej.

Ja obok przepięknej sukienki autorstwa MaryliW.
Me next to the dress by MarylaW.
The show took place in the Great Hall, where was made a catwalk for the models, and everything was illuminated by a variety of lights. There were many photographers and cameramen. In the corner you could saw the dj.

Pokaz odbywał się w Sali Wielkiej, na środku utworzono wybieg dla modelek, a całość oświetlono przeróżnymi światłami. Było wielu fotografów, jak i kamerzystów, a w rogu można było dopatrzeć się dja. Cały projekt  polegał na przedstawieniu czterech kolekcji jako czterech pór roku. Ostatnią była kolekcja ślubna, która była poprzedzona krótką przemową pani Maryli.

After the show I managed to talk to the Designer and ask her about the inspiration for the show and she said that she wanted to show her vision of 4 different collections, which have something in common, but are really diverse. I got to know that making such a show cost a lot of work and money. Also, finding partners and sponsors isn't as easy as you might think. Making this collection took 2 months and work of 3 people. I askes the Designer about the Toruń's chances for development in fashion industry, answered: "Generally, it is hard, but it's rather because of the competing with chain shops.

Po pokazie udało mi się porozmawiać z Projektantką i zapytać o jej inspirację do pokazu, na co odpowiedziała, że chciała pokazać swoją wizję czterech różnych kolekcji, które mają coś wspólnego, jednak bardzo się od siebie różnią. Dowiedziałam się, że stworzenie takiego show kosztowało Autorkę wiele pracy, jak i pieniędzy, a zdobycie partnerów i sponsorów nie jest takie łatwe, jak można pomyśleć. Zrobienie tej kolekcji wymagało 2 miesięcy i szycia 3 osób. Pani Maryla zapytana o szanse Torunia na rozwinięcie się w branży modowej, odpowiedziała: "Generalnie jest ciężko, ale to bardziej przez to, że trudno jest konkurować z sieciówkami."

Thanks to Madame Maryla Walkowska for answering my questions.

Dziękuję Pani Maryli Walkowskiej za odpowiedzi na moje pytania.


Pics: Me

  • Share:

You Might Also Like

0 comments